Portal letni


Burza to zjawisko kryjące w sobie pewną magię i piękno, a z drugiej strony stanowi niebezpieczne zjawisko, niekiedy przynoszące zagrożenie dla życia i mienia ludzi. W niniejszym opracowaniu zostanie przedstawiona elementarna wiedza dotycząca rozwoju burzy. Czytaj dalej w  #AkademiaCMM

Model TSP (Thunderstorm Prediction) służy do wysokorozdzielczej (1 km) detekcji i prognozowania burz: określania ich intensywności oraz prawdopodobieństwa wystąpienia. Analizy i prognozy modelu są generowane na bazie kilku systemów pomiarowych: PERUN (model Lightning, z rozróżnieniem na wyładowania doziemne i wewnątrzchmurowe), sieci radarowej POLRAD uzupełnionej radarami zagranicznymi, przetworzonych danych z sieci satelitów Meteosat (MSG), oraz prognoz z modelu mezoskalowego COSMO-PL 2.8 km. W modelu TSP wykorzystano algorytm SVM (support vector machines) do detekcji burz i klasyfikowania ich intensywności. Do prognozowania dalszego rozwoju burz wykorzystano drzewo decyzyjne oparte na danych satelitarnych. Przemieszczanie się poszczególnych komórek burzowych jest prognozowane na podstawie pola wektorów z modelu SCENE.

Parametry:

  • czas wyprzedzenia – do 1 godz.,
  • krok czasowy – 5 min,
  • rozdzielczość przestrzenna – 1 km.

Pola wynikowe:

(1) prawdopodobieństwo wystąpienia burzy wynikające z liczby parametrów wskazujących na wystąpienie burzy,

(2) intensywność burzy: słaba, umiarkowana i silna, wyznaczona  na podstawie wartości analizowanych parametrów,

(3) intensywność burz uzupełniona prognozą ich przemieszczania się w ciągu najbliższej godziny.


Prognoza burzowa (IMGW-PIB) opracowana przez Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju.

Produkt eksperymentalny – prognoza konwekcyjna opracowana przez Polscy łowcy Burz – Skywarn Polska. Publikowana na mocy podpisanego porozumienia w 2023 roku pomiędzy Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB oraz Stowarzyszeniem Skywarn Polska, twórcą Serwisu Polscy Łowcy Burz.

Model TSP (Thunderstorm Prediction) służy do wysokorozdzielczej (1 km) detekcji burz: określania ich intensywności oraz prawdopodobieństwa wystąpienia, oraz do prognozowania tych wielkości. Analizy i prognozy modelu są generowane na bazie kilku systemów pomiarowych: PERUN (model Lightning, z rozróżnieniem na wyładowania doziemne i wewnątrzchmurowe), sieć radarowa POLRAD uzupełniona radarami zagranicznymi oraz przetworzone dane z sieci satelitów Meteosat (MSG), oraz prognoz z modelu mezoskalowego COSMO-PL 2.8 km. W modelu TSP wykorzystano algorytm SVM (support vector machines) do detekcji burz i klasyfikowania ich intensywności. Do prognozowania dalszego rozwoju burz wykorzystano drzewo decyzyjne oparte na danych satelitarnych. Do prognozowania przemieszczania się poszczególnych komórek burzowych wykorzystuje się pola wektorów z modelu SCENE.

Parametry:

  • czas wyprzedzenia – do 1 godz., 
  • krok czasowy – 5 min,
  • rozdzielczość przestrzenna – 1 km.

Pola wynikowe:

(1) prawdopodobieństwo wystąpienia burzy wynikające z liczby parametrów wskazujących na wystąpienie burzy w ciągu najbliższej godziny,

(2) intensywność burzy w stopniach 1 (słaba), 2 (umiarkowana), 3 (silna), wynikająca z wartości osiągniętych przez parametry wskazujące na wystąpienie burzy w ciągu najbliższej godziny,

(3) intensywność burz uzupełniona prognozą ich przemieszczania się w ciągu najbliższej godziny.


Sytuacja burzowa (IMGW-PIB) opracowana przez Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju.

Zobrazowania satelitarne opracowane przez Zakład Teledetekcji Satelitarnej.

Produkt przedstawia aktualne wyładowania wykryte przez system PERUN i zrzutowane na zobrazowanie satelitarne z instrumentu Meteosat/SEVIRI.

W czasie dnia do generowania obrazu podkładowego  wykorzystywany jest kanał HRV (0.4 µm do 1.1 µm ), który charakteryzuje się najlepszą rozdzielczą spośród kanałów instrumentu SEVIRI.  Niestety, obraz z tego kanału dostępny jest jednie w dzień.  Dlatego podczas generowania produktów nocnych jako obrazu podkładowego używamy kanału podczerwonego (10µm), który charakteryzuje się trzykrotnie gorszą rozdzielczością przestrzenną niż kanał HRV jednak dostępny przez całą dobę.

     Obraz satelitarny jest uaktualniany co 15 minut, natomiast dane o wyładowaniach co sekundę. Aby uwidocznić tę zmienność czasową wyładowań na statycznym obrazie satelitarnym, punktom oznaczającym wyładowania przypisano kolory od jasnożółtego (dla najbardziej aktualnych) do ciemnoczerwonego (dla najstarszych) - jak zostało to pokazane na skali u dołu zobrazowania. Należy też zwrócić uwagę, że czas transmisji satelitarnej, podany w lewym górnym rogu obrazu, odnosi się do początku skanu satelitarnego, który rozpoczyna  się nad Biegunem Południowym Ziemi. Dlatego dla szerokości geograficznych, na których leży Polska należy dodać do tego czasu około 11 minut.

Model Lightning korzysta z danych o wyładowaniach atmosferycznych dostarczanych przez automatyczny system PERUN działający w oparciu o rejestrację towarzyszących wyładowaniom sygnałów radiowych ultrakrótkich i długich. Lokalizuje on wyładowania z dokładnością przestrzenną do 0,5 km i skutecznością około 95% przy wyładowaniach doziemnych. Model Lightning przeprowadza kontrolę jakości danych i generuje wizualizacje w postaci map obrazujących liczbę wyładowań doziemnych oraz łącznie doziemnych i wewnątrzchmurowych, w okręgu o promieniu 5 km w ciągu ostatnich 10 min.

Parametry: 

  • krok czasowy – 5 min,
  • rozdzielczość przestrzenna – 1 km.


Pola wynikowe:

(1) liczba wyładowań doziemnych (CG),

(2) liczba wyładowań doziemnych i wewnątrzchmurowych (CG + IC).

 

Więcej na stronie pogody bieżącej WYŁADOWANIA

Uruchamianie CG IC
Wybierz powiat na mapie

Prezentowana prognoza jest eksperymentalną wysokorozdzielczą prognozą z modelu WRF METEOPG


Prezentowana prognoza jest eksperymentalną wysokorozdzielczą prognozą z modelu WRF METEOPG


Prezentowana prognoza jest eksperymentalną wysokorozdzielczą prognozą z modelu WRF METEOPG

  VIIRS/MODIS (kompozycja RGB: Kolor oceanu)     Sentinel-2 (kompozycja TCI_Enh)     Sentinel-2 (zawartość chlorofilu)     Interpretacja obrazów  

Zobrazowania satelitarne opracowane przez Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju, Zakład Teledetekcji Satelitarnej.


VIIRS/MODIS (kompozycja RGB: Kolor oceanu)Sentinel-2 (kompozycja RGB: TCI_Enh)Sentinel-2 (koncentracja chlorofilu-a)
Interpretacja obrazów

Zakwity sinic to jeden problemów, z którymi muszą się mierzyć osoby wypoczywające latem nad Bałtykiem. Wysoka temperatura wody oraz duża zawartość związków biogennych (takich jak azot i fosfor) w wodzie sprzyjają powstawaniu tego zjawiska, które jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Dlatego akweny, w których ma miejsce zakwit sinic są zamykane dla kąpiących się.  Czytaj dalej w #AkademiaCMM...


Kompozycja ‘Kolor oceanu’ z danych MODIS i VIIRS.Kompozycja TCI-Enh z danych MSIKoncentracja chlorofilu-a w wodzie

Zobrazowania satelitarne opracowane przez Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju, Zakład Teledetekcji Satelitarnej.Interpretacja obrazów

Prezentowana kompozycja barwna RGB powstała z wykorzystaniem kanałów HRV (o dł. centralnej 0.7um) i 10.8um instrumentu SEVIRI na pokładzie satelity METEOSAT-10. Szczególnie dobrze nadaje się do odróżniania chmur niskich od wysokich. Cienkie i wysokie chmury są przedstawione w odcieniach niebieskich. Chmury niskie, mgła oraz śnieg na powierzchni przedstawiany jest w kolorze żółtym. Ląd uwidacznia się  w odcieniach szarości z dodatkiem niebieskiego i żółtego. Dzięki zastosowaniu kanału HRV o podwyższonej rozdzielczości animacja tego produktu pomaga monitorować  rozwój komórek burzowych i konwekcji.


Każdego dnia, niezależnie od miejsca pobytu, ciało człowieka funkcjonuje w środowisku termicznym. Pomiar temperatury powietrza dostarcza nam cząstkowych informacji na temat fizycznych właściwości tego środowiska. Na jego podstawie możemy jedynie pośrednio szacować jakiego rodzaju odczucia (termiczne) mogą zostać wyzwolone w naszym ciele. Dlaczego? Czytaj dalej w #AkademiaCMM


Strona została opracowana przez zespół w składzie: Figurski M. (Kierownik projektu), Szturc J., Giszterowicz M., Mandal A., Duniec G, Gruszczyńska M., Droździoł R., Kózka K., Grzelczyk M., Wieczorek J., Strzyżewski T.