Atlas małej energetyki wiatrowej 1x1 km (AMEW-PL)

 

Opis Atlasu AMEW-PL

Projekt AMEW-PL realizowany jest przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Politechniką Wrocławską, przez zespół kierowany przez prof. Mariusza J. Figurskiego1  w składzie: dr B. Bochenek1, dr inż. M. Gruszczyńska1, M. Grzelczyk1, dr A. Jaczewski1, dr inż. J.Jurasz2, dr A. Mazur1, T. Strzyżewski1 i dr J. Wieczorek1.

1 IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego
2 Politechnika Wrocławska

Adres do kontaktu: cmm@imgw.pl

UDOSTĘPNIJ STRONĘ