W stycznia 2021 roku IMGW-PIB udostępnił testowy system prognozowania zagrożenia pożarowego dedykowany terenom leśnym. Prognozy wykonywane są dla całej Polski na siatce o rozdzielczości przestrzennej 2.5 x 2.5 km. Zagrożenie pożarowe prognozowane jest raz dziennie na godzinę 12 UTC z wyprzedzeniem czasowym wynoszącym 24 i 48 godzin. Jest to pierwszy w Polsce system prognozowania zagrożenia pożarowego lasu w wysokiej rozdzielczości przestrzennej z tak długim horyzontem czasowym. Czytaj dalej w #AkademiaCMM.

UDOSTĘPNIJ STRONĘ