Prognozy meteorologiczne dla osłony granic


Tereny transgraniczne, o istotnym znaczeniu turystycznym i strategicznym, wymagają dodatkowej osłony meteorologicznej. By móc skutecznie monitorować i sprawnie przewidywać przebieg warunków pogodowych dla zróżnicowanych grup odbiorców potrzebne są opracowania specjalistyczne i spersonalizowany w skali  przestrzennej i czasowej. Przedstawiamy nowy serwis IMGW-PIB, które realizuje powyższe założenia: “Prognozy meteorologiczne dla osłony granic.”.

więcej na stronie prognozy ultrakrótkoterminowej MERGEPełna i aktualna lista ostrzeżeń dostępna jest na stronie meteo.imgw.pl
FSI Prawdopodobienstwo mgly radiacyjnej: >55 niskie, 31>55 srednie, <31 wysokie

Strona została opracowana przez zespół w składzie: Figurski M. (Kierownik projektu), Duniec G., Giszterowicz M., Gruszczyńska M., Grzelczyk M., Mandal A., Mazur A., Szturc J., Wieczorek J. we współpracy z CMOK (Ramza P. i Barczyk M.).

UDOSTĘPNIJ STRONĘ