Zjawiska ekstremalne

Coraz częściej jesteśmy świadkami niebezpiecznych zdarzeń pogodowych. Niejednokrotnie mają one charakter zdarzeń ekstremalnych. Ich natężenie, termin i miejsce wystąpienia bywają zróżnicowane, podobnie jak ocena w odniesieniu do norm klimatycznych dla obszaru meteorologicznej osłony Polski.

Rozwiń

Wybierz zjawisko, aby zobaczyć opracowania na dedykowanej stronie.

Opracowanie pod kierunkiem Grzegorza Duńca, przez zespół w składzie: Joanna Wieczorek, Marta Gruszczyńska, Andrzej Mazur, Jan Szturc, Mateusz Barczyk, Szymon Ogórek, Radosław Droździoł, Robert Pyrc, Małgorzata Bachmatiuk, Mateusz Zamajtys, Agnieszka Dywal-Tylmand, Marcin Grzelczyk.

Nadzór merytoryczny prof. Mariusz Figurski i Piotr Ramza.

UDOSTĘPNIJ STRONĘ