Monitorowanie warunków opadowych

Monitoring warunków opadowych jest niezwykle ważnym zagadnieniem z racji bieżącego funkcjonowania ekosystemu i człowieka oraz w perspektywie adaptacji do zachodzących środowiskowych zmian. Konsekwencje zarówno przedłużających się okresów bezopadowych, jak i tych z występowaniem intensywnych opadów mogą się bowiem okazać dotkliwe w skutkach. Czytaj dalej w #AkademiaCMM.


Oczekiwanie na dane.

Strona została opracowana przez zespół w składzie: Wrońska W.(Kierownik projektu), Pianko-Kluczyńska K., Kózka K., Gruszczyńska M., Mandal A., Grzelczyk M., Wieczorek J., M. Figurski.

— UDOSTĘPNIJ —