W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się postępujące zmiany systemu klimatycznego, które powodują gwałtowny wzrost zjawisk ekstremalnych w tym zagrożenia pożarowego lasów również w Polsce. Czynnikiem łagodzącym destruktywny wpływ zagrożenia jest efektywne wykorzystanie przez służby pożarnicze i właścicieli terenów leśnych informacji, jakie niosą wysokorozdzielcze prognozy zagrożenia pożarowego. Na początku 2021 roku IMGW-PIB udostępnił testowy system prognozowania zagrożenia pożarowego lasu bazujący na kanadyjskim systemie Fire Weather Index (FWI) (zobacz: https://cmm.imgw.pl/cmm/?page_id=8318). Pomimo, iż jest to najpowszechniej stosowanym na świecie systemem służącym do oceny zagrożenia pożarowego na obszarach leśnych należy zaznaczyć, iż ma on jednak swoje ograniczenia. Wynikają one przede wszystkim z daty wprowadzenie wskaźnika (1978), możliwości interpretacji przez system danych opadowych w okresach 24-godzinnych, jak również czas wyprzedzenia prognoz do 48h. Redukowanie ich wiąże się z koniecznością podejścia bardziej kompleksowego do prognozowania zagrożenia pożarowego, co z kolei implikuje wdrażanie nowych modeli prognostycznych. Jednym z nich jest model WRF-Sfire, który łączy w sobie model prognozowania pogody (WRF) z modelem rozprzestrzeniania się ognia. 

Uruchomienie modelu WRF-Sfire w IMGW-PIB będzie realizowane w ramach grantu obliczeniowego “Rozwój modelowania pożarowego z wykorzystaniem modelu WRF-SFIRE.” w Centrum Informatycznym TASK na Politechnice Gdańskiej.  

Udostępnij stronę